Easy

Jednoduchá a efektívna klimatizácia s tou najlepšou cenou, ale nie len to. Easy má zaujímavý dizajn a funkcie. Navyše pre 2,5kW a 3,5kW je vonkajšia jednotka so zmenšenými rozmermi, ktorá sa zmestí všade.
 

5 stupňov otáčok ventilátora

5 stupňov otáčok ventilátora prináša presné ovládanie prúdiaceho vzduchu, stabilné chladenie a maximálny komfort.

Kúrenie aj chladenie pri -15 °C

Špeciálne úpravy klimatizácii Hisense dovolujú vykurovať, alebo aj chladiť pri veľmi nízkych vonkajších teplotách až do -15°C.

 
Poznámky
1. Skúšobné podmienky (chladenie) : vnútorná teplota vzduchu 27 ° C (suchý teplomer) / 19 ° C (mokrý teplomer) ; vonkajšia teplota vzduchu 35 ° C (suchý teplomer) / 24 ° C (mokrý teplomer) Skúšobné podmienky (kúrenie) : Vnútorná teplota vzduchu 20 ° C (suchý teplomer) / 15 ° C (mokrý teplomer) ; teplota vonkajšieho vzduchu 7 ° C (suchý teplomer) / 6 ° C (mokrý teplomer)
2. Pdesignc = Návrhová (teoretická) tepelná záťaž v chladení meraná pri vonkajšej teplote 35 ° C (suchý teplomer) / 24 ° C (mokrý teplomer) a vnútornej teplote 27 ° C (suchý teplomer) / 19 ° C (vlhkého merania) 
3. Spotreba energie založená na výsledkoch normalizovanej skúšky. Skutočná spotreba energie bude závisieť na tom, ako je spotrebič používaný a kde je nainštalovaný.
4. Únik chladiva do atmosféry prispieva ku globálnemu otepľovaniu. Hodnota GWP určuje mieru takejto nežiaducej situácie. 1 kg uvoľneného chladiva do atmosféry s hodntou GWP = 2088 zodpovedá 2,088 t CO2. Zvyšujúca sa hodnota GPW zvyšuje toto riziko. Myslite na životné prostredie a v žiadnom prípade sa nesnažte zasiahnuť do chladiaceho okruhu zariadenia. V prípade potreby sa obráťte na kvalifikovaného odborníka v oblasti klimatizačnej a chladiacej techniky.