Silentium

Klimatizácia Silentium si vdaka svojmu jedinecnému dizajnu, bezkonkurencným parametrom a výborným funkciám získa aj tých najnárocnejších užívatelov.
 

Poznámky
1. Skúšobné podmienky (chladenie) : vnútorná teplota vzduchu 27 ° C (suchý teplomer) / 19 ° C (mokrý teplomer) ; vonkajšia teplota vzduchu 35 ° C (suchý teplomer) / 24 ° C (mokrý teplomer) Skúšobné podmienky (kúrenie) : Vnútorná teplota vzduchu 20 ° C (suchý teplomer) / 15 ° C (mokrý teplomer) ; teplota vonkajšieho vzduchu 7 ° C (suchý teplomer) / 6 ° C (mokrý teplomer)
2. Pdesignc = Návrhová (teoretická) tepelná záťaž v chladení meraná pri vonkajšej teplote 35 ° C (suchý teplomer) / 24 ° C (mokrý teplomer) a vnútornej teplote 27 ° C (suchý teplomer) / 19 ° C (vlhkého merania) 
3. Spotreba energie založená na výsledkoch normalizovanej skúšky. Skutočná spotreba energie bude závisieť na tom, ako je spotrebič používaný a kde je nainštalovaný.
4. Únik chladiva do atmosféry prispieva ku globálnemu otepľovaniu. Hodnota GWP určuje mieru takejto nežiaducej situácie. 1 kg uvoľneného chladiva do atmosféry s hodntou GWP = 675 zodpovedá 0,675 t CO2. Zvyšujúca sa hodnota GPW zvyšuje toto riziko. Myslite na životné prostredie a v žiadnom prípade sa nesnažte zasiahnuť do chladiaceho okruhu zariadenia. V prípade potreby sa obráťte na kvalifikovaného odborníka v oblasti klimatizačnej a chladiacej techniky.