Kanálové klimatizácie

5,0kW ; 18000 Btu/h
7,0kW ; 24000 Btu/h
9,2kW ; 36000 Btu/h
12,6kW ; 48000 Btu/h
17,0kW ; 60000 Btu/h

Technické údaje


Technológia

Volitelný statický tlak

18k: Podľa spôsobu nasávania a vyfukovania vzduchu možnosť nastaviť jednotku na prácu pri statickom tlaku 10Pa,alebo 30Pa. 10Pa: Priamy prúd vzduchu bez externého kanálu. 30Pa: Externý kanál umiestnený na výfuku vzduchu. Zmenou elektrického pripojenia sa jednotka nastaví na  30Pa.

2 spôsoby nasávania vzduchu

Výhody: Ak je bočné nasávanie vzduchu limitované, tak je možné zdemontovať bočný nadstavec  a jednotka môže nasávať vzduch zo spodnej časti. Poznámka: Hlučnosť pri nasávaní zospodu stúpne o 5 dB, preto ak je to možné, odporúča sa zachovať nasávanie z boku.Slim Design
S výškou jednotky iba 190 mm sa zjednodušuje inštalácia do nízkeho zdvojeného stropu.
Zabudovaná vanička kondenzátu
Nevýhodou vonkajšej vaničky je, že sa do kondenzátu môže ľahko dostať prach a baktérie. Z dlhodobého hladiska to môže spôsobit upchatie odtoku, alebo netesnosť. So zabudovanou vaničkou od Hisense sa takémuto problému vyhnete.

Snímač výšky hladiny a čerpadlo

V prípade poruchy čerpadla kondenzátu a zvyšujúcej sa hladiny vody zareaguje snímač výšky hladiny a vypne klimatizáciu až do vypustenia vody z vaničky.

Ochrana chladiaceho okruhu

Na zabezpečenie bezpečného chodu slúžia tlakové ochrany: spínač  vysokého  tlaku,  spínač  nízkeho  tlaku  a  čidlo  vysokej teploty.