Filtrácia

Ešte väčšia čistota s filtráciou 4 v 1

Katechínový Filter
Deodorizačný  katechínový  filter  eliminuje  zápach  a  odstraňuje  nečistoty nachádzajúce sa vo vzduchu.

Filter s čiastočkami striebra
Strieborné čiastočky ničia baktérie, vírusy a plesne.
 


HEPA Filter
HEPA (high efficiency particulate arrestanc) filter zachytávajúci mikroskopické prachové častice a alergény - pre ešte čistejší a zdravší vzduch.

Vitamín-C Filter
Filter vypúšťa do prúdiaceho vzduchu vitamín C, ktorý veľmi pozitívne vplýva na Vašu pleť.